อบรมหัวข้อ "Smart People Smart Work"

 

Thonglor Dental Hospital จัดอบรมพนักงานในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ในหัวข้อ "Smart People Smart Work" เพื่อส่งเสริมศักยภาพแก่พนักงานทุกคน เพื่อให้การบริการที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้มาใช้บริการ โดย ดร.ก้อง (Dr.Thanankrit Suppaprasertchai) จาก Dental Vision

 

 

 

 

 

 

TOP