อบรมในหัวข้อ "Beyond Service Excellence in Dental Care"

Thonglor Dental Hospital ได้จัดอบรมในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ในหัวข้อ "Beyond Service Excellence in Dental Care" การปฐมพยาบาล และปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และอบรมการใช้เครื่อง AED (เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ) ให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี เพราะเราคำนึงถึงการช่วยเหลือ และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการมาเป็นอันดับแรก

 

 

 

 

 

TOP