อบรม ISO 9001 : 2015

Thonglor Dental Hospital & Face Center จัดอบรมพนักงาน ในหัวข้อ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เพื่อยกระดับการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล

 

 

 

TOP