“ความประทับใจที่มีต่อ TDH แห่งนี้คือ การบริการของเจ้าหน้าที่ทุกคน และคุณหมอผู้จัดการที่ให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการจัดฟันเป็นอย่างดี รู้สึกประทับใจมากค่ะ” คุณบุษกร บุญวัฒนะกุล

TOP