"ไม่มีอะไรมากนอกจากความประทับใจในทุกอย่าง หมอทุกคนดูแลดีมาก ทำฟันก็เสียวดีครับ" 

 

 

 

 

TOP