"สถานที่ดีมาก สะอาด ที่นี่เจ้าหน้าที่ทุกคนอุปนิสัยดีมาก คุณหมอมีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เก่งมากครับ" คุณสมเกียรติ ชินประดิษฐสุข

 

 

 

 

 

TOP