"สถานที่ดีมาก สะอาด ที่นี่เจ้าหน้าที่ทุกคนอุปนิสัยดีมาก คุณหมอมีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เก่งมากครับ" คุณสมเกียรติ ชินประดิษฐสุข

 

 

 

 

#TDH #Invisalign #Invisalignsmile #Invisalignteen #Invisaligni7#Blackdiamondprovider #จัดฟันแบบใส #จัดฟันดิจิตอล #ดาราจัดฟัน #วัยรุ่นจัดฟัน #คลินิกทันตกรรมทองหล่อ #คลินิกทันตกรรมที่ดาราจัดฟันเยอะที่สุด 

TOP