"(คุณหมอสกุล) ความประทับใจต่อคุณหมอ และทีมงาน 
คุณหมอมีท่าทีเป็นกันเอง ชี้แจงรายละเอียดดี รู้สึกอบอุ่น ไม่เครียด ทีมสุภาพยิ้มแย้ม บริการดี การทำผ่าตัดคุณหมอมีการพูดคุยระหว่างทำด้วยถ้อยคำที่ทำให้ผู้ป่วยลดความกังวลค่ะ" คุณอรอนงค์ ทองเพ็ชร 

 

 

 

 

TOP