พบกับ
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

เลือกเฉพาะทันตแพทย์เฉพาะด้าน ที่นี่เพื่อรอยยิ้มของคุณ

ทันตแพทย์จัดฟัน
Rate this item
(0 votes)
 • คติประจำใจ

  "บริการดุจเครือญาติ เป็นมิตรกับทุกคน"

 • ปริญญาตรี 
 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (1998)
 • ปริญญาโท 
 - ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ออสเตรเลีย เกียรติยศและรางวัล
  - Frist prize of postgraduate othodontics treatment case in the clinical day meeting of the Australian Society of Orthodontists, 2003
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต -
 • การเป็นสมาชิก 
 - ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  - ทันตแพทยสภา
  - Invisalign
  - The Australian Society of Orthodontists
 • ภาษา - ไทย
 • เกียรติยศและรางวัล -
 • วิทยากร -
Rate this item
(0 votes)
 • คติประจำใจ

  "บริการดุจเครือญาติ เป็นมิตรกับทุกคน"

 • ปริญญาตรี 
 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1986)
 • ปริญญาโท 
 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2001)
  - การบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2005)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต - Invisalign Diamond Provider, Align Technologies (2009)
  - Lingual Orthodontics Certificate: Romano Course, Seattle (2007); Lingual Braces, Tokyo (2005,1999), Taiwan (2001)
  - Clear Aligner Certificate: Essix Appliances, Houston (2005)
  - Incognito Course Certificate: Lingual Care, New York
 • การเป็นสมาชิก 
 - ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  - ทันตแพทยสภา
  - Invisalign V.I.P. & Ortho Rx Plan
  - Orthodontists Society and Research of Thailand
 • ภาษา - ไทย
  - ภาษาอังกฤษ
 • เกียรติยศและรางวัล -
 • วิทยากร -