การรักษา

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่นอกจากจะเน้นเรื่องการรักษาทางด้านสุขภาพและการใช้งานของฟันแล้ว ยังเน้นถึงการพัฒนารูปร่าง สี การเรียงตัวของฟัน และรอยยิ้มอีกด้วย ซึ่งจะครอบคลุมถึงการรักษาทางทันตกรรมหลายประเภท ได้แก่
- การฟอกสีฟัน
- การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน
- การทำเคลือบฟันเทียม
- การผ่าตัดตกแต่งเหงือก

การฟอกสีฟัน
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาสีฟันที่เหลืองหรือหม่นหมอง จากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุที่มากขึ้น คราบอาหารและเครื่องดื่ม คราบบุหรี่ หรือผลข้างเคียงจากยาบางชนิด

ประเภทของการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันที่บ้าน

เป็นการฟอกสีฟันโดยนำอุปกรณ์และน้ำยาฟอกสีฟันไปทำเองที่บ้าน

ข้อดี

- ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงในการทำ
- อุปกรณ์ฟอกสีฟันสามารถพกพาได้ ทำที่ไหนก็ได้
- โอกาสเกิดการเสียวฟันน้อย

ขั้นตอนการฟอกสีฟันที่บ้าน

1. ทันตแพทย์จะเทียบสีฟันและพิมพ์ปาก เพื่อทำถาดฟอกสีฟัน
2. รับน้ำยาและถาดฟอกสีฟัน
3. ป้ายน้ำยาบนถาดฟอกสีฟันด้านที่สัมผัสกับผิวฟันด้านหน้าแนะนำ
4. สวมถาดฟอกสีฟันทิ้งไว้ตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์
5. ทำความสะอาดถาดฟอกสีฟันและล้างน้ำยาออกจากผิวฟัน

การฟอกสีฟันที่คลินิกโดยทันตแพทย์

การฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom White Speed Teeth Whitening นี้สามารถทำและเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับบริการสามารถเห็นความแตกต่างได้หลังการรักษา ในขณะที่การฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้านจำเป็นต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะสามารถเห็นความแตกต่าง

ข้อดี

- รวดเร็วและสามารถเห็นผลได้ทันที โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง
- ใช้แสง LED ที่สามารถปรับความเข้มของแสงได้ ตามความเหมาะสม
- ไม่มีความร้อนทำให้ลดโอกาสการเกิดการเสียวฟัน

ขั้นตอนการฟอกสีฟันในคลินิก

- ทันตแพทย์จะทำการขัดฟันเทียบสีฟันและถ่ายภาพก่อน เริ่มฟอกสีฟัน
- ทันตแพทย์จะใส่เครื่องมือและวัสดุเพื่อป้องกันริมฝีปาก เหงือก และเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ
- ทาน้ำยาฟอกสีฟันลงบนผิวฟัน
- ฉายแสงเพื่อกระตุ้นการทำงานของน้ำยา โดยจะฉายแสงทั้งหมด 3 รอบ รอบละ 15 นาที
- ทันตแพทย์จะล้างน้ำยา และรื้อวัสดุที่ใช้กันเนื้อเยื่อต่างๆออก ทำการถ่ายรูปและเทียบสีฟัน ภายหลังจากฟอกสีฟันเสร็จเรียบร้อย

ตัวอย่างเคสฟอกสีฟัน

การอุดปิดช่องฟันห่าง
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

ฟันห่างเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

- ขนาดของฟันกับขากรรไกรไม่สมดุลกัน
- พฤติกรรมบางอย่าง เช่น การเอาลิ้นดุนฟัน, การดูดนิ้วตอนเด็ก หรือการกลืนน้ำลายผิดวิธี
- ฟันบางซี่หายไป ทำให้ฟันล้มหรือมีการเคลื่อนที่ของฟัน
- เอ็นยึดร่องเหงือกมีขนาดใหญ่หรืออยู่ใกล้ฟันมากเกินไป เนื่องจากฟันห่างเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนั้นวิธีการแก้ไขก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดฟันห่าง ทั้งนี้หากสาเหตุของฟันห่างนั้นไม่ซับซ้อน สามารถแก้ไขด้วยการอุดปิดช่องฟันห่างด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันได้

รูปตัวอย่างการอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน

การทำเคลือบฟันเทียมด้วยเซรามิก
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

การทำเคลือบฟันเทียมหรือวีเนียร์ เป็นการติดแผ่นเซรามิกที่มีความบาง และใสบริเวณผิวด้านหน้าของฟันเพื่อแก้ไขปัญหาความผิดปกติของฟัน สามารถเปลี่ยนฟันที่มีปัญหาให้มีสีและขนาดที่สวยงาม รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและทนทานให้แก่ผิวฟันอีกด้วยการเคลือบผิวฟันด้วย จึงเป็นการรักษาที่เป็นที่นิยมอย่างมาก ความผิดปกติของฟันที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำเคลือบฟันเทียม
- แก้ไขปัญหาฟันห่าง
- ฟันที่ผุด้านหน้า
- ฟันกร่อน
- ฟันสึก หรือแตกหัก
- ฟันที่บิดหมุนหรือเรียงผิดตำแหน่ง
- ฟันที่รูปร่างไม่สวย หรือ รูปร่างผิดปกติ
- สีฟันไม่สวยงาม

ข้อดี

- สวยงาม ลักษณะและความใสเหมือนฟันตามธรรมชาติ
- มีความทนทานและยากต่อการติดคราบสีที่เกิดจากเครื่องดื่ม อาหาร และบุหรี่
- ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสวยงามแก่ฟันและรอยยิ้ม
- สามารถช่วยปรับแต่งรูปร่างของฟันให้มีความสวยงามขึ้น
- มีการกรอแต่งฟันน้อย

ขั้นตอนการรักษา

1. ทันตแพทย์จะทำการตรวจฟัน วิเคราะห์รอยยิ้ม และเทียบสีฟัน
2. ทันตแพทย์จะกรอแต่งผิวฟันเพียงเล็กน้อยเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับเคลือบฟันเทียม อาจทำร่วมกับการฉีดยาชาเพื่อป้องกันการเสียวฟัน
3. พิมพ์ปากเพื่อบันทึกฟันที่ได้รับการกรอแต่ง และส่งไปที่แลปทันตกรรมเพื่อผลิตชิ้นงาน
4. ลองและยึดเคลือบฟันเทียมติดกับฟันแบบถาวร

ตัวอย่างการทำเคลือบฟันเทียม

การศัลยกรรมตัดแต่งเหงือก
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

การตกแต่งเหงือกให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมและสวยงามรับกับรูปทรงของฟัน ทำให้มีรอยยิ้มที่สวยขึ้น โดยปกติจะทำกับฟันหน้า เพื่อทำให้ระดับเหงือกมีความสมดุลกัน หรือทำร่วมกับฟันที่จะต้องทำครอบฟันหรือเคลือบฟันเทียมเพื่อปรับระดับเหงือกให้สมดุลกับฟันซี่ข้างคียง โดยจะทำในเหงือกที่มีลักษณะสูงต่ำไม่เท่ากัน เหงือกยาวลงมาคลุมตัวฟันมากเกินไป ทำให้เวลายิ้มแล้วเห็นเหงือกเยอะเกินไปหรือทำให้ดูฟันสั้นเกินไป

ขั้นตอนการรักษา

1. ทันตแพทย์จะตรวจและประเมิณสภาพฟัน จากนั้นจะกำหนดจุดที่เหงือกก่อนการผ่าตัดร่วมกับการใช้ยาชา
2. ตัดแต่งเหงือกให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมและสมดุล ในบางรายอาจมีการกรอกระดูกใต้เหงือกเล็กน้อย
3. เย็บแผลเพื่อให้เหงือกอยู่นิ่งๆ ทันตแพทย์จะให้คำแนะนำหลังการผ่าตัดและนัดเพื่อเช็คแผล

รูปตัวอย่างการตัดแต่งเหงือก