การรักษา

รากเทียม
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

รากเทียม หรือ รากฟันเทียม คือ ไทเทเนียมสกรู ที่ได้รับการออกแบบพิเศษ มีรูปร่างคล้ายรากฟัน ใช้เพื่อยึดกับกระดูกขากรรไกรในตำแหน่งที่ฟันธรรมชาติถูกถอนออกไป ซึ่งรากเทียมนี้สามารถยึดได้กับครอบฟัน, สะพานฟัน, หรือฟันปลอมชนิดถอดได้ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการทดแทนฟันที่หายไปด้วยการใส่รากเทียมนั้นให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติที่สุด ทั้งความรู้สึกจากการใช้งาน และรูปลักษณ์ภายนอก จึงเป็นการรักษาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน

 

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

1. รากเทียม (Fixture) ซึ่งทำมาจากโลหะไทเทเนียม (Titanium) มีลักษณะคล้ายรากฟัน ฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ซึ่งยึดติดได้อย่างแนบแน่น โดยไม่ทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อและไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ
2. เดือยรองรับครอบฟัน (Abutment) เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ยึดกับรากเทียม หลังจากรากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดีแล้ว เพื่อใช้เป็นที่รองรับครอบฟันต่อไป
3. ครอบฟัน (Crown) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของเหงือก ทำมาจากเซรามิค มีรูปร่างลักษณะและสีเหมือนฟันธรรมชาติ

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม

- สวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ
- ช่วยคงรักษาสภาพกระดูกขากรรไกร
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว
- เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและการยึดติดของฟันปลอมชนิดถอดได้
- ใช้ทดแทนการทำสะพานฟันโดยไม่สูญเสียฟันข้างเคียง
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- ทำความสะอาดง่าย
- เพิ่มความมั่นใจและบุคลิกภาพ

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

1.ตรวจวินิจฉัยและ วางแผนการรักษา
2.การฝังรากฟันเทียม ลงไปในกระดูก
3.ต่อเดือยรองรับครอบฟันและ พิมพ์ปากเพื่อเตรียมสำหรับ การใส่ครอบฟัน
4.ยึดครอบฟัน

การทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ด้วยการทำรากฟันเทียมแบบต่างๆ

  • การสูญเสียฟัน 1 ซี่

  • การสูญเสียฟันหลายซี่

  • การสูญเสียฟันทั้งปาก