การรักษา

ทันตกรรมบูรณะ
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

ทันตกรรมบูรณะ คือ สาขาหนึ่งของทันตกรรมเฉพาะทางว่าด้วยการป้องกัน การรักษาความผิดปกติของโครงสร้างฟัน การรักษาด้านนี้จะช่วยให้สามารถบูรณะฟันให้กลับมามีรูปร่างและรูปลักษณ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของช่องปากด้วย การรักษาที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมบูรณะ ได้แก่ การรักษาฟันผุ ฟันที่มีการสร้างตัวผิดปกติทั้งในเรื่องของสี และรูปร่าง รวมไปถึงการปรับปรุงหรือแทนที่วัสดุบูรณะเก่าที่มีความผิดปกติ

การอุดฟัน
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

เป็นการบูรณะฟันที่ถูกทำลายจากการผุ ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ปกติ และกลับมาอยู่ในรูปร่างที่สมบูรณ์ ซึ่งแบ่งตามชนิดของวัสดุอุด ดังนี้

1. วัสดุอุดอมัลกัม เป็นวัสดุโลหะผสมสีเทาเงิน นิยมใช้มาเป็นเวลานานแต่ในปัจจุบันความนิยมในการใช้อมัลกัมน้อยลงเนื่องจากสีไม่สวย และมีสารปรอทผสมในวัสดุ
2. วัสดุอุดฟันคอมโพสิตเรซิน หรือที่เรียกกันว่า วัสดุอุดสีเหมือนฟัน หรือที่เรียกกันว่า วัสดุอุดสีเหมือนฟัน

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Tooth colored filling) คือการใช้วัสดุอุดฟันคอมโพซิตเรซิน ที่มีสีเหมือนฟัน ซ่อมแซมฟันที่ผุ บิ่น แตก เปลี่ยนสี หรือปิดช่องว่างระหว่างฟัน โดยสามารถเลือกสู้ให้เหมือนกับฟันได้ จึงนิยมนำมาใช้ในงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม  

ข้อดี
- มีความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ
- มีความแข็งแรงพอที่จะรับแรงบดเคี้ยวได้
- มีการสูญเสียเนื้อฟันในการเตรียมการอุดน้อยกว่าอะมัลกัม
- วัสดุอุดไม่นำความร้อน จึงไม่ทำให้เกิดการเสียวฟัน
- ไม่มีสารปรอท

อินเลย์และออนเลย์ (Dental Inlay and Onlay)
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

การบูรณะฟันในกรณีที่ฟันมีการผุหรือแตกที่ใหม่ ซึ่งไม่สามารถบูรณะด้วยวัสดุอุดฟันปกติที่ใช้ โดยทั่วไปจะทำด้วยโลหะหรือเซรามิก

การบูรณะด้วยอินเลย์ (Inlay)
เป็นการซ่อมแซมฟันที่ผุหรือได้รับความเสียหายภายในขอบเขตของด้านบดเคี้ยวของฟัน

การบูรณะด้วยออนเลย์ (Onlay)
เป็นการซ่อมแซมฟันที่ผุหรือได้รับความเสียหายที่กินบริเวณกว้างมากกว่า 1 ด้าน หรือครอบคลุมไปถึงปุ่มฟัน

ข้อดี
- สามารถรักษาเนื้อฟันที่ดีไว้ได้มากกว่าการทำครอบฟัน
- เพิ่มความแข็งแรงให้แก่ฟันและมีความทนทานมากกว่าการอุดฟันแบบธรรมดา
- มีความแนบสนิทสูงกับเนื้อฟัน
- ลดอัตราเกิดการหดตัวของวัสดุหลังการฉายแสง
เป็นการลดโอกาสการเกิดการเสียวฟันในภายหลังการบูรณะฟัน

ขั้นตอนการรักษา
โดยปกติแล้วจะใช้เวลาทำทั้งหมด 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1
กรอแต่งฟัน ----> พิมพ์ ----> ปิดด้วยวัสดุอุดชั่วคราว ----> ส่งชิ้นงานไปที่แลบทันตกรรม

ครั้งที่ 2
รื้อวัสดุอุดชั่วคราวออก ----> ลองชิ้นงาน ----> ยึดชิ้นงานแบบถาวร