การรักษา

ทันตกรรมจัดฟัน
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

การจัดฟันเป็นกระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันที่ผิดปกติให้กลับไปสู่สภาพที่ปกติ รวมทั้งลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุหรือโรคเหงือกอันเนื่องมาจากความลำบากในการทำความสะอาดฟันและเหงือกในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ โดยการติดเครื่องมือจัดฟันเพื่อทำให้เกิดแรงกดลงไปที่ฟัน ส่งผลให้ฟันเกิดการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ต้องการและค่อยๆขยับเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ

 • ที่มาและสาเหตุของการจัดฟัน

  สาเหตุทางกรรมพันธุ์
  เกิดจาการถ่ายทอดลักษณะของฟันจากพ่อแม่มาสู่ลูก เช่น
  - จำนวนซี่ฟัน ฟันหายหรือฟันเกิน
  - ความไม่สัมพันธ์กันของขนาดฟันและขนาดขากรรไกร

  สาเหตทางสิ่งแวดล้อม
  - นิสัยบางอย่างที่มีผลต่อฟัน เช่น การดูดนิ้ว กัดเล็บ การกลืนโดยเอาลิ้นดุนฟัน การหายใจทางปาก
  - การถอนฟันน้ำนมก่อนเวลาที่สมควร
  - การสูญเสียฟันและไม่ได้ใส่ฟันทดแทนทำให้ฟันข้างเคียงล้ม
  - การเกิดอุบัติเหตุบริเวณใบหน้า

เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.
 • - เครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ
  - เครื่องมือจัดฟันชนิดสีเหมือนฟัน (เซรามิกใส หรือ เซรามิกสีเหมือนฟัน)
  - เครื่องมือจัดฟันชนิดไม่รัดยาง

เครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.
 • เป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาขนาดของวัสดุที่ใช้ให้มีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้ความรู้สึกสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น โดยมีข้อดีคือสามารถใช้ในการจัดฟันได้ในทุกรูปแบบ ในราคาที่ย่อมเยากว่าแบบอื่นๆ รวมไปถึงสีสันของยางที่มีให้เลือกใช้ได้หลากหลายอีกด้วย

เครื่องมือจัดฟันชนิดสีเหมือนฟัน
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.
 • เป็นเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นที่มองเห็นได้น้อยมาก ซึ่งลักษณะของเครื่องมือมีความคล้ายคลึงกับแบบโลหะ โดยตัวเครื่องมือทำมาจากเซรามิกใสหรือเซรามิกสีเหมือนฟัน ซึ่งจะทำงานร่วมกับยางรัดและลวดเพื่อที่จะเคลื่อนฟันไปในตำแหน่งที่ต้องการ ทำให้การจัดฟันสีเหมือนฟันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจจัดฟันแต่ไม่อยากให้ผู้อื่นสังเกตเห็นเครื่องมือจัดฟัน

การจัดฟันแบบไม่รัดยาง
Written by Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer Curabitur enim id et ornare. Consequat urna elit urna Ut elit interdum est magna Donec tortor.

การจัดฟันแบบนี้มีหลายยี่ห้อ แต่ป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือยี่ห้อ Damon เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ไม่ต้องใส่ยางรัดฟัน มีทั้งชนิดโลหะและชนิดเซรามิกสีเหมือนฟัน โดยตัวเครื่องมือจะมีหน้าต่างเปิดปิดสำหรับใส่ลวด ทำให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างการเคลื่อนฟันต่ำกว่าเครื่องมือประเภทใช้ยางมัด ส่งผลให้เคลื่อนฟันได้เร็วขึ้น และยังเป็นระบบจัดฟันที่ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาให้น้อยลงกว่าเวลาที่ต้องใช้ในการจัดฟันแบบเหล็กปกติ ลดความเจ็บปวดในการรักษาได้เป็นอย่างดี