TDH Kids

TDH Kids ศูนย์ทันตกรรมสำหรับเด็กตั้งแต่วัยทารกจนถึง 12 ขวบ มีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กมากประสบการณ์ สถานที่ทำฟันเหมาะกับหนูๆ โดยเฉพาะ เพื่อสุขภาพช่องปากที่แข็งแรง
ฟันแข็งแรง
นิสัยที่ควรปลูกฝังให้ลูกๆ ถ้าอยากให้ลูกกลายเป็นยอดมนุษย์ฟันแข็งแรง

อาหารบำรุงฟันสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง และมีผลต่อลูกน้อยอย่างไร พาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับอาหารบำรุงฟันลูกน้อย ช่วยป้องกันฟันผุให้ลูก ช่วยเสริมโภชนาการและได้ดูแลฟันของลูก

ฟันแท้ขึ้นซ้อนฟันน้ำนม
ฟันแท้ขึ้นซ้อนฟันน้ำนม อันตรายกับลูก หรือไม่ ?

อาหารบำรุงฟันสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง และมีผลต่อลูกน้อยอย่างไร พาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับอาหารบำรุงฟันลูกน้อย ช่วยป้องกันฟันผุให้ลูก ช่วยเสริมโภชนาการและได้ดูแลฟันของลูก

ควรถอนฟันน้ำนมตอนไหน
เด็กเล็ก ควรถอนฟันน้ำนมตอนไหน ถ้าอยากให้ฟันแท้ที่ขึ้นใหม่เรียงตัวสวย

อาหารบำรุงฟันสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง และมีผลต่อลูกน้อยอย่างไร พาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับอาหารบำรุงฟันลูกน้อย ช่วยป้องกันฟันผุให้ลูก ช่วยเสริมโภชนาการและได้ดูแลฟันของลูก

ฟันแท้มีกี่ซี่
จริง ๆ แล้วฟันแท้มีกี่ซี่ และต้องรอฟันแท้ขึ้นครบก่อนไหมถึงเริ่มจัดฟัน

อาหารบำรุงฟันสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง และมีผลต่อลูกน้อยอย่างไร พาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับอาหารบำรุงฟันลูกน้อย ช่วยป้องกันฟันผุให้ลูก ช่วยเสริมโภชนาการและได้ดูแลฟันของลูก

เลือกคลินิกทำฟันเด็กให้ลูก
5 คำถามเช็คลิสต์สำหรับคุณพ่อคุณแม่!! ก่อนเลือกคลินิกทำฟันเด็กให้ลูก

อาหารบำรุงฟันสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง และมีผลต่อลูกน้อยอย่างไร พาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับอาหารบำรุงฟันลูกน้อย ช่วยป้องกันฟันผุให้ลูก ช่วยเสริมโภชนาการและได้ดูแลฟันของลูก

ป้องกันฟันน้ำนมเหลือง
ป้องกันฟันน้ำนมเหลืองให้ลูกด้วยวิธีดูแลช่องปากง่าย ๆ ทำที่บ้านได้

อาหารบำรุงฟันสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง และมีผลต่อลูกน้อยอย่างไร พาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับอาหารบำรุงฟันลูกน้อย ช่วยป้องกันฟันผุให้ลูก ช่วยเสริมโภชนาการและได้ดูแลฟันของลูก

คุณหมอฟันเด็ก TDH Kids
เผยเคล็ดลับของคุณหมอฟันเด็กที่ TDH Kids ใช้มัดใจเหล่าเด็ก ๆ กัน

อาหารบำรุงฟันสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง และมีผลต่อลูกน้อยอย่างไร พาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับอาหารบำรุงฟันลูกน้อย ช่วยป้องกันฟันผุให้ลูก ช่วยเสริมโภชนาการและได้ดูแลฟันของลูก

จัดฟันตอนเด็กดีไหม
จัดฟันตอนเด็กดีไหม โตไปลูกจะรูปหน้าเปลี่ยนมากหรือเปล่า

อาหารบำรุงฟันสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง และมีผลต่อลูกน้อยอย่างไร พาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับอาหารบำรุงฟันลูกน้อย ช่วยป้องกันฟันผุให้ลูก ช่วยเสริมโภชนาการและได้ดูแลฟันของลูก

ฟันเขี้ยว จัดฟัน ต้องถอนฟันไหม
คนที่มีฟันเขี้ยว จัดฟันใส Invisalign ได้ไหม ต้องถอนฟันหรือเปล่า ?

อาหารบำรุงฟันสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง และมีผลต่อลูกน้อยอย่างไร พาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับอาหารบำรุงฟันลูกน้อย ช่วยป้องกันฟันผุให้ลูก ช่วยเสริมโภชนาการและได้ดูแลฟันของลูก

การอุดฟันเด็ก ใช้วัสดุอุดฟันแบบไหน
การอุดฟันเด็ก ใช้วัสดุอุดฟันแบบไหนที่เหมาะกับช่องปากหนู ๆ ที่สุด

อาหารบำรุงฟันสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง และมีผลต่อลูกน้อยอย่างไร พาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักกับอาหารบำรุงฟันลูกน้อย ช่วยป้องกันฟันผุให้ลูก ช่วยเสริมโภชนาการและได้ดูแลฟันของลูก