การจัดฟันแบบ Brava by Brius

การจัดฟันแบบ Brava by Brius นวัตกรรมใหม่ที่รวมข้อดีของการจัดฟันทุกแบบไว้ด้วยกัน

การจัดฟันแบบ Brava by Brius คือ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการจัดฟันที่ยกระดับประสิทธิภาพของเครื่องมือจัดฟันโดยใช้ตำแหน่งของการติดตั้งเครื่องมืออยู่ที่ด้านหลังของฟัน ดังนั้นคนอื่นจึงดูไม่รู้ว่าเรากำลังจัดฟันอยู่ นอกจากจะมีจุดเด่นตรงที่มองไม่เห็นเครื่องมือในการจัดฟันแล้ว การจัดฟันรูปแบบนี้ยังมีจุดเด่นตรงที่ใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนฟันที่เร็วมาก ๆ ประกอบกับคนไข้ไม่ต้องพบทันตแพทย์บ่อย ๆ จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการการจัดฟันที่เห็นผลเร็วและไม่มีเวลาพบทันตแพทย์บ่อยครั้ง เช่น คนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ หรือคนที่ไม่สามารถใส่เครื่องมือได้ครบ 22 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้การจัดฟันรูปแบบนี้กลายเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่นำเอาเทคโนโลยีและความทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดฟัน

การจัดฟันแบบ Brava by Brius คืออะไร

การจัดฟันแบบ Brava by Brius คือ เทคโนโลยีทางด้านทันตกรรมรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการลดการใช้เครื่องมือระหว่างกระบวนการจัดฟัน เพื่อช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับฟันในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าการจัดฟันแบบเก่าที่เคยมีมา โดยในระหว่างการจัดฟันนั้นจะไม่เห็นเครื่องมือในการจัดฟัน ซึ่งถือว่าเป็นข้อแตกต่างสำหรับการจัดฟันโลหะทั่วไปที่จำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือในการจัดฟันติดตั้งในตำแหน่งที่ทำให้เห็นเครื่องมือในการจัดฟัน ซึ่งการจัดฟันรูปแบบนี้ถูกนำเข้ามาจากบริษัท Brius® Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งตรงมายังคลินิกทันตกรรม TDH Dental จึงทำให้ให้การจัดฟันชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า การจัดฟันแบบ Brava by Brius

จากจุดเด่นที่เรากล่าวมาแล้ว จึงนับได้ว่าการจัดฟันรูปแบบนี้เป็นการรวมเอาทุกข้อดีของการจัดฟันทุกประเภท ให้รวมเป็นหนึ่งเดียวในการจัดฟันประเภทนี้ และด้วยจุดเด่นของการจัดฟันรูปแบบนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นการประยุกต์เอาจุดเด่นของการจัดฟันทุกประเภท มารวมไว้ในการจัดฟันประเภทเดียว ซึ่งคนไข้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาพบทันตแพทย์ตามนัดบ่อย ๆ หรือต้องการความสะดวกสบายในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันในระหว่างการจัดฟัน การจัดฟันแบบ Brava คือ คำตอบที่เหมาะสมกับคุณเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการนำเอาความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาอัปเดตในการพัฒนาอุปกรณ์จัดฟัน ที่เรียกได้ว่านี่คือการปรับเปลี่ยนศาสตร์ของการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ได้ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์ของคนไข้มากยิ่งขึ้น เพราะมีความสะดวกสบาย แถมยังไม่ต้องกังวลกับการพบทันตแพทย์เพื่อประเมินการจัดฟันบ่อย ๆ ด้วย

จุดเด่นของการจัดฟันแบบ Brava ที่มากกว่าการจัดฟันประเภทอื่น

อย่างที่เรากล่าวในเบื้องต้นแล้วว่า การจัดฟันแบบ Brava คือการรวมเอาทุกข้อดีของการจัดฟันทุกประเภทมารวมไว้ในการจัดฟันรูปแบบเดียว ดังนั้นการจัดฟันด้วยวิธี Brava by Brius จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับคนจัดฟัน ซึ่งหากคุณต้องการความสะดวกสบายในการจัดฟันมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงต้องการการจัดฟันที่มีประสิทธิภาพเช่นเดิม การจัดฟันรูปแบบนี้ตอบโจทย์คุณได้ ซึ่งจุดเด่นของการจัดฟันรูปแบบนี้มีมากมาย เช่น

1. การจัดฟันที่มองไม่เห็นเครื่องมือ

เป็นการจัดฟันที่ซ่อนเครื่องมือในการจัดฟันไว้ ดังนั้นคนอื่นจึงไม่สามารถมองเห็นเครื่องมือการจัดฟัน เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ลดการใช้เครื่องมือในการจัดฟัน ทำให้เพิ่มความคล่องตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเหมาะกับคนไข้หลาย ๆ คนที่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตนเองกำลังอยู่ระหว่างการจัดฟันอีกด้วย

2. รูปแบบการจัดฟันที่เห็นผลเร็วและชัดเจน

เพราะการจัดฟันรูปแบบ Brava by Brius ได้นำเอานวัตกรรมล้ำสมัยมาใช้ในการจัดฟัน ซึ่งแตกต่างจากการจัดฟันแบบโลหะทั่วไปตรงที่ฟันทุกซี่ไม่ได้เชื่อมต่อกันโดยตรงจากลวดจัดฟัน แต่เป็นเชื่อมต่อกันผ่านอาร์ม NiTi ที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงซึ่งถูกออกแบบด้วยกระบวนการ Finite Element Analysis (FEA) ที่ซับซ้อน โดยอาร์ม NiTi นี้เองจะยื่นออกมาจากแกนบาร์โลหะที่เป็นวัสดุโลหะจำรูป (เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศ) ทำให้ NiTi แต่ละชิ้นนั้นจะส่งแรงที่เหมาะสมในการเคลื่อนฟันแต่ละซี่ ทำให้การเคลื่อนที่ของฟันแต่ละซี่นั้นเป็นอิสระจากฟันซี่อื่น ๆ ไม่ส่งผลกระทบกันและกัน จึงทำให้การจัดฟันเห็นผลได้เร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งยังลดอาการเจ็บจากการจัดฟันได้ดียิ่งขึ้นด้วย ทำให้ได้ผลการรักษาที่รวดเร็วและยังช่วยลดอาการเจ็บจากการจัดฟันอีกด้วย

3. สะดวก คล่องตัวกับการจัดฟัน เพราะใช้อุปกรณ์ชุดเดียว

การจัดฟันแบบ Brava ใช้อุปกรณ์เพียงชุดเดียวในการจัดฟัน ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือบ่อย ๆ และไม่จำเป็นต้องพบทันตแพทย์บ่อย ๆ เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาพบทันตแพทย์หรือผู้ที่ต้องทำงานอยู่ต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ต้องเดินทางบ่อยครั้งและไม่สะดวกในการพบทันตแพทย์บ่อยครั้ง

การจัดฟันแบบ Brava by Brius จึงเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับคนที่ต้องการจัดฟัน แต่ไม่ชอบการใส่เครื่องมือที่คนอื่นมองเห็น รวมถึงยังช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการจัดฟัน เห็นผลเร็วและชัดเจน มีประสิทธิภาพสูง และยังไม่ต้องคอยกังวลในเรื่องวินัยสำหรับใส่เครื่องมือในการจัดฟัน รวมทั้งยังไม่ต้องพบทันตแพทย์บ่อยครั้งเป็นเวลาต่อเนื่อง จึงเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน ๆ เป็นต้น

ที่คลินิกทันตกรรม TDH Dental ต้องการอำนวยความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ ให้แก่คนไข้ จึงได้นำเอานวัตกรรมสมัยใหม่นี้นำเข้ามาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ และยกระดับการจัดฟันให้เห็นผลเร็ว เจ็บน้อยกว่า แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดฟันและเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความคล่องตัวในการดำเนินชีวิตประจำวันในระหว่างการจัดฟันด้วย เสมือนว่าการจัดฟันด้วยวิธีนี้ส่งผลกระทบต่อการทานอาหาร หรือการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งเพื่อบุคลิกภาพที่ดีในระหว่างการจัดฟัน เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้จัดฟันด้วย

หากท่านสนใจจัดฟันแบบ Brava by Brius สามารถขอคำแนะนำกับทีมทันตแพทย์ได้ที่คลินิกทันตกรรม TDH Dental ทุกสาขา หรือผ่านทางช่องทางออนไลน์ ปรึกษาทันตแพทย์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือถ้าคุณต้องการพูดคุยปัญหาสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ เพียงกรอกข้อมูลส่วนตัว วันที่ต้องการนัดหมาย และบอกปัญหาที่ต้องการปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ Dentist Anywhere by TDH ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน สถานการณ์ใด ก็พูดคุยกับหมอฟันของเราได้ตลอด

Related posts

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ได้ที่
ยอมรับ
ปฏิเสธ
Privacy Policy