จัดฟัน Brava by Brius กับจัดฟันด้านใน

5 ข้อแตกต่างระหว่างการจัดฟัน Brava by Brius และการจัดฟันด้านใน

คำถามยอดนิยม สำหรับหลาย ๆ ท่านที่สงสัยหรือมีความสับสน อาจเข้าใจผิดระหว่างการจัดฟันแบบ Brava by Brius และการจัดฟันด้านใน เป็นการจัดฟันแบบเดียวกันหรือเปล่าเนื่องจากวิธีจัดฟันทั้งสองแบบเป็นการติดเครื่องมือด้านในเช่นกัน แต่ความจริงแล้ววิธีการรักษานั้นแตกต่างกันอยู่มาก เรามาทำความรู้จักการจัดฟันแบบ Brava by Brius และการจัดฟันด้านใน (Lingual Braces) ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ TDH Dental รวบรวมคำตอบมาให้ท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยสรุปเป็น 5 ข้อแตกต่างระหว่างการจัดฟันทั้งสองแบบ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. วัสดุที่ใช้เป็นเครื่องมือจัดฟัน

การจัดฟันด้านใน (Lingual Braces) : การจัดฟันด้านในใช้เครื่องมือจัดฟันประเภทโลหะหรือเซรามิก โดยติดเครื่องมืออยู่ที่ด้านหลังของฟัน ทำให้การจัดฟันด้านในมีความซับซ้อนกว่าการจัดฟันทั่วไป ต้องอาศัยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการติดเครื่องมือ

การจัดฟัน Brava by Brius : สำหรับการจัดฟัน Brava by Brius เครื่องมือจัดฟันจะใช้โลหะชนิดพิเศษที่มีส่วนประกอบของวัสดุชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศ จึงมีความยืดหยุ่น ทนทานและมีประสิทธิภาพสูง โดยวัสดุนี้ชนิดนี้ได้ถูกนำมาพัฒนาต่อให้กลายเป็นอุปกรณ์จัดฟันมีความเหมาะสมและสามารถติดตั้งในช่องปากของผู้ที่สนใจจัดฟันได้อย่างปลอดภัย โดยเป็นการออกแบบลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท Brius® Technologies ที่ส่งตรงมาถึงคลินิกทันตกรรม TDH Dental ทำให้คนไข้ได้เข้าถึงกระบวนการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกกับนวัตกรรมขั้นสูง มาปรับใช้ในกระบวนการจัดฟัน

2. การทำงานและลักษณะเครื่องมือ

การจัดฟันด้านใน (Lingual Braces) : การจัดฟันด้านใน การจัดฟันชนิดหนึ่ง แบบไม่เห็นเครื่องมือ (Lingual Braces) เป็นการจัดฟันแบบติดเหล็กด้านหลังของฟัน จำเป็นต้องทำการรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟันโดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้เทคนิคพิเศษและแผนการรักษาที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ แต่ไม่ต้องการที่จะให้ผู้อื่นเห็นเครื่องมือเหล็กจัดฟัน แต่ปัจจุบันวิธีการนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากการติดเครื่องมือตามลักษณะซี่ฟันส่งผลต่อการออกเสียง และมีวิธีดูแลรักษาที่ค่อนข้างยาก

การจัดฟัน Brava by Brius : การจัดฟันแบบ Brava by Brius เป็นการจัดฟันโดยเครื่องมือจัดฟันสามารถเคลื่อนที่อย่างอิสระ ไม่กระทบกับฟันซี่อื่น โดยจะถูกยึดด้วยบาร์ทรงโค้งเข้ากับรูปปาก และมีอาร์มที่เป็นที่มีชื่อว่า NiTi ทำหน้าที่เคลื่อนฟัน ไม่ได้เป็นโลหะชิ้นเดียวที่เชื่อมต่อฟันทุกซี่เข้าด้วยกันเหมือนการจัดฟันแบบเก่าที่หลายคนคุ้นเคย เครื่องมือจัดฟันแบบนี้จะถูกติดตั้งด้านใน ทำให้มองไม่เห็นเหล็กจากภายนอกช่องปาก เครื่องมือจัดฟันมีความยืดหยุ่น ปลอดภัยต่อช่องปาก โดยอุปกรณ์ตัวนี้จะออกแรงอย่างเหมาะสมต่อฟันแต่ละซี่ให้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามการวางแผนของทันตแพทย์และระบบคอมพิวเตอร์ AI ผลลัพธ์ที่ได้ใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันรูปแบบอื่นโดยเฉลี่ยถึง 40-60%

3. การทำงานของเครื่องมือจัดฟัน

จัดฟัน Brava by Brius : การจัดฟัน Brava by Brius เป็นการนำกระบวนการจัดฟันที่เรียกได้ว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการจัดฟัน มีทั้งในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนฟันแต่ละซี่ อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือในการจัดฟัน รวมถึงทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ทำให้การจัดฟันด้วยวิธีการนี้ใช้เวลาไม่นาน เพราะใช้เพียงแค่อุปกรณ์ชิ้นเดียวตลอดระยะเวลาการจัดฟัน ซึ่งแตกต่างจากการจัดฟันด้วยโลหะ หรือการจัดฟันด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ต้องไปพบทันตแพทย์ตามนัดบ่อยครั้ง เพื่อประเมินการจัดฟัน รวมถึงต้องเปลี่ยนเครื่องมือในการจัดฟันบ่อยครั้งด้วย ซึ่งการจัดฟันด้วยโลหะในคนไข้บางราย ใช้เวลาในการรักษานานเป็นปีถึงหลายปี

การจัดฟันด้านใน (Lingual Braces): การจัดฟันด้านในเป็นการรักษาโดยใช้เหล็กการจัดฟันด้านใน จะประกอบด้วยเครื่องมือสองชนิดหลักคือ ใช้ปุ่มโลหะขนาดเล็ก หรือแบร็กเก็ต ยึดติดกับด้านหลังของฟัน และใช้เส้นลวดโลหะติดเชื่อมต่อกับแบร็กเก็ต เพื่อปรับและเคลื่อนฟันไปตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งวิธีการจัดฟันจะเหมือนกันกับแบบทั่วไป เพียงแต่เปลี่ยนไปติดด้านหลังฟันแทน โดยด้านหลังของฟันจะมีลักษณะรูปร่างเฉพาะต่างจากฟันด้านหน้า จึงทำให้เครื่องมือจัดฟัน หรือ แบร็คเก็ตจะถูกสร้างพิเศษให้เหมาะสมกับแต่ละซี่ฟัน ดังนั้นการจัดฟันซ่อนเครื่องมือด้านหลังฟันจะมีความยากและซับซ้อนกว่าการจัดฟันด้านหน้าแบบปกติ เพื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟันโดยตรง

4. ระยะเวลาการรักษาและความถี่ในการเข้าพบทันตแพทย์

การจัดฟันด้านใน (Lingual Braces) : การจัดฟันแบบด้านในใช้เวลาในการรักษาที่ซับซ้อนเนื่องจากเป็นการติดเครื่องมือด้านหลังของฟัน รวมถึงวิธีการดูแลรักษาที่ค่อนข้างยุ่งยาก ควรเข้าพบทันตแพทย์โดยสม่ำเสมอเนื่องจากเป็นการติดเครื่องมือจัดฟันกับซี่ฟันโดยเพื่อปรับเครื่องมือให้เข้ากับแผนการรักษา ระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับรูปแบบของฟันของคนไข้ อย่างน้อย 1 ปี

จัดฟัน Brava by Brius : ความถี่ในการเข้าพบทันตแพทย์จะน้อยกว่าการจัดฟันรูปแบบอื่น ๆโดยก่อนทำการรักษาจะมีมีการเคลียร์ช่องปาก เช่น การอุดหินปูน จะต้องทำการ X-ray, สแกนฟันแบบ 3 มิติ เพื่อนำไปวางแผนการรักษา หลังจากที่ทันตแพทย์และผู้เข้ารับการรักษาวางแผนการรักษาร่วมเรียบร้อยก็จะทำสั่งผลิตอุปกรณ์จัดฟันเฉพาะบุคคล และนัดหมายเพื่อเข้ารับการติดตั้งเครื่องมือจัดฟัน สุดท้ายก็จะเป็นการติดตามผลการรักษา โดยแพทย์จะนัดเข้ามาตรวจสอบผลการรักษา และตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องมือเป็นระยะ แต่ความถี่จะน้อยกว่าการจัดฟันด้านในอย่างมาก เป็นการรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าพบทันตแพทย์ได้บ่อยครั้ง หรือผู้ที่ไม่มีเวลา การจัดฟัน Brava by Brius เป็นวิธีการรักษาที่รวดเร็ว ใช้เวลาแต่หลักเดือนในการรักษา ขึ้นอยู่กับการประเมินของทันตแพทย์และฟันของแต่ละบุคคล ในกรณีที่การจัดฟันเป็นไปตามแผนการรักษาก็อาจพบทันตแพทย์เพียงแค่ 1-2 ครั้งเท่านั้น

5. ราคาของ Brava by Brius และการจัดฟันด้านใน

ท่านที่มองหาการจัดฟันที่ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพ และทำให้มีรอยยิ้มสวย แต่งบประมาณมีจำกัด ราคาเริ่มต้นของการจัดฟันด้านในเริ่มต้นอยู่ที่หลักหมื่นบาทก็ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ด้วยลักษณะของอุปกรณ์จัดฟันและการติดตั้งอุปกรณ์ในช่องคล้ายกับการจัดฟันด้วยโลหะ เพียงแต่ย้ายมาติดที่ด้านหลังของฟัน ก็จะมีค่ารักษาในการเข้าพบทันตแพทย์ที่บ่อยครั้งกว่า ถี่กว่าการจัดฟันแบบ Brava รวมถึงระยะเวลาดูแลรักษาที่มากกว่ายังไม่รับค่าอุปกรณ์ดูแลสำหรับการจัดฟัน ซึ่งคุณต้องดูแลทำความสะอาดช่องปากและเครื่องมือจัดฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์ แต่หากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายดูดีๆ แล้ว มองถึงความคุ้มค่าทางด้านราคา ราคาของการจัดฟันแบบ Brava ก็เป็นราคาที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่มีค่าของคุณ เพราะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางการพบทันตแพทย์ ลดค่าอุปกรณ์การดูแลรักษา การรักษาใช้เวลาไม่ถึงปี ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลาเป็นอย่างมาก ทางเลือกก็อาจจะเหมาะสมกับคุณ

จากทั้งประเด็นความแตกต่างทั้ง 5 เรื่องที่เราสรุปไว้ สามารถช่วยให้คุณแยกจัดฟันทั้ง 2 แบบได้ สรุปง่าย ๆ การจัดฟันด้านใน (Lingual braces) และจัดฟัน Brava by Brius จะใช้การติดเครื่องมือจัดฟันไว้ที่ด้านหลังของฟัน ไม่ทำลายผิวหน้าของฟัน แต่จัดฟัน Brius จะใช้วัสดุเกรดพิเศษ รวมกับการวางแผนการรักษาด้วยเทคโนโลยีระบบ AI และ Independent Mover กำหนดได้ว่าฟันซี่ไหนจะขยับ ฟันซี่ไหนจะไม่ขยับ จึงทำให้จัดฟัน Brava มีประสิทธิภาพและแม่นยำ ถ้าคุณอยากรู้ว่าจัดฟัน Brava นั้นมีความพิเศษแค่ไหน สามารถเข้าไปอ่านบทความ 5 จุดเด่นของการจัดฟัน Brava by Brius ได้ แล้วคุณจะได้เจอกับคำตอบที่ว่า ทำไมวงการจัดฟันถึงยกให้ Brava by Brius เป็นนวัตกรรมการจัดฟันยุคใหม่ที่น่าสนใจ

ถ้าคุณสนใจจัดฟัน Brava by Brius ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของการจัดฟัน ก็สามารถเข้ามาติดต่อ รับคำปรึกษากับ TDH Dental เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรูปแบบฟันของคุณ หรือหากคุณไม่สะดวก TDH Dental มีช่องทางการติดต่อออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในก่อนเข้านัดพบทันตแพทย์ได้

Related posts

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ได้ที่
ยอมรับ
ปฏิเสธ
Privacy Policy