จัดฟันด้านใน จัดฟันแบบ Brava by Brius

ทำไมการจัดฟันแบบ Brava by Brius ถึงเร็วที่สุด แค่หลักเดือนก็ฟันสวยได้

การจัดฟันแบบ Brava by Brius ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวงการทันตกรรม ซึ่งเป็นการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในกระบวนการจัดฟันที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการจัดฟันแบบทั่วไป รวมถึงยังลดระยะเวลาในการจัดฟันให้กับคนไข้ อีกทั้งยังใช้อุปกรณ์ชุดเดียวตลอดกระบวนการจัดฟัน ทำให้คนไข้ไม่ต้องพบทันตแพทย์เพื่อเปลี่ยนเครื่องมือบ่อย ๆ นอกจากการจัดฟันรูปแบบ Brava by Brius จะสะดวกสำหรับการลดขั้นตอนการจัดฟันแล้ว ยังใช้ระยะเวลาในการจัดฟันน้อยกว่า เพียงแค่หลักเดือนก็เห็นผล ทำให้มีฟันสวยได้แบบไม่ต้องรอนานข้ามปี

ฟันเข้าเร็วด้วยการจัดฟันแบบ Brava by Brius

สำหรับคนไข้ที่ต้องการจัดฟันให้เห็นผลด้วยความรวดเร็ว ใช้เวลาเพียงหลักเดือน ก็สามารถจัดระเบียบฟันให้เข้าที่สวยงาม รับกับใบหน้า เพราะทันตแพทย์จะมีการวิเคราะห์ใบหน้าและเอ็กซเรย์ภายในช่องปาก โดยใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในขั้นตอนการวางแผนการรักษา ก่อนจะส่งพิมพ์ปากเพื่อจัดทำอุปกรณ์จัดฟัน ซึ่งการจัดฟันด้วยรูปแบบ Brava by Brius เป็นลิขสิทธิ์เครื่องมือจัดฟันของบริษัท Brius® Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการจัดฟันด้วยการออกแบบเครื่องมือให้ฟันเคลื่อนตัวไปอย่างอิสระ ประกอบกับการใส่เครื่องมือซึ่งเป็นการติดตั้งภายในช่องปาก เป็นการจัดทำด้วยเทคโนโลยีระบบ AI และ Independent Mover ผนวกเข้ากับการใช้เทคนิค “Aesthetic Norm” ที่เป็นเทคนิคเฉพาะของ TDH Dental จึงทำให้การจัดฟันมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพผ่านใบหน้าที่ได้รูปจากการจัดฟันให้เข้าที่และสวยงาม

ทำไมจัดฟันแบบ Brava by Brius รวดเร็วกว่าการจัดฟันแบบอื่น

เนื่องจากการจัดฟันแบบ Brava by Brius เป็นกระบวนการเชื่อมต่อกันผ่านอาร์ม NiTi ไม่ใช่การจัดฟันแต่ละซี่ที่ใช้วิธีการเชื่อมโยงฟันแต่ละซี่เข้าด้วยกันผ่านลวดที่ใช้ยึดโยงฟันเหมือนการจัดฟันด้วยโลหะทั่วไป ดังนั้นการจัดฟันด้วยวิธี Brava by Brius จึงมีความยืดหยุ่นและแข็งแรง ซึ่งถูกออกแบบด้วยกระบวนการ Finite Element Analysis (FEA) ที่ซับซ้อน ทำให้ฟันแต่ละซี่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจากกัน ไม่เคลื่อนไปพร้อม ๆ กัน เพราะมีการออกแบบเครื่องมือให้สามารถมีแรงส่งที่ทำให้ฟันแต่ละซี่เคลื่อนตัวได้อย่างเหมาะสม ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ทำให้การเคลื่อนฟันแต่ละซี่ไม่กระทบหรือส่งผลซึ่งกันและกัน แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ที่สำคัญยังทำให้ฟันแต่ละซี่สามารถเคลื่อนตัวได้รวดเร็วกว่า เพราะไม่ต้องรอแรงผลักในการเคลื่อนตัวพร้อม ๆ กันนั่นเอง

สำหรับในส่วนของวัสดุที่ใช้ในกระบวนการจัดฟัน Brava by Brius เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศ จึงมีประสิทธิภาพสูง ซี่งมีผลการวิจัยรองรับว่า มีความเหมาะสมและสามารถใช้ในกระบวนการทางทันตกรรมได้อย่างลงตัว โดยเป็นการออกแบบที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะผู้คิดค้น ซึ่งกระบวนการผลิตและวางแผนทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท Brius® Technologies ที่ส่งตรงมาถึงคลินิก TDH Dental ทำให้คนไข้ได้เข้าถึงกระบวนการจัดฟันรูปแบบใหม่ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ผนวกกับนวัตกรรมขั้นสูง มาปรับใช้ในกระบวนการจัดฟัน

โดยกระบวนการจัดฟันที่นำเทคโนโลยีมาใช้นั้น มีทั้งในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนฟันแต่ละซี่ อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือในการจัดฟัน รวมถึงทันตแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้การจัดฟันด้วยวิธีการนี้ใช้เวลาไม่นาน เพราะใช้เพียงแค่อุปกรณ์ชิ้นเดียวตลอดระยะเวลาการจัดฟัน ซึ่งแตกต่างจากการจัดฟันด้วยโลหะ หรือการจัดฟันด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ต้องไปพบทันตแพทย์ตามนัดบ่อยครั้ง เพื่อประเมินการจัดฟัน รวมถึงต้องเปลี่ยนเครื่องมือในการจัดฟันบ่อยครั้งด้วย ซึ่งการจัดฟันด้วยโลหะในคนไข้บางราย ใช้เวลาในการรักษานานเป็นปีถึงหลายปี

แต่สำหรับ การจัดฟันแบบ Brava by Brius ที่ใช้เวลาเพียงหลักเดือน ไม่ถึงปี ก็ทำให้คนไข้สามารถยิ้มกว้างและยิ้มสวยได้อย่างมั่นใจ แถมยังเจ็บตัวน้อยกว่า เพราะมีการปรับใช้เทคโนโลยีในการกระบวนการรักษา ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการผลิต ดังนั้นจึงลดการเจ็บปวดให้กับคนไข้ อีกทั้งยังย่นระยะเวลาในการจัดฟัน ที่สำคัญไม่ต้องพบทันตแพทย์บ่อยครั้งอีกด้วย

การจัดฟันแบบ Brava by Brius เหมาะกับใครบ้าง ?

ตามที่เรากล่าวมาแล้วว่าการจัดฟันแบบ Brava by Brius เป็นการใช้นวัตกรรมจัดฟันรูปแบบใหม่ ที่ช่วยลดทั้งระยะเวลาในการจัดฟัน รวมถึงใช้อุปกรณ์ที่น้อยกว่า และยังสามารถลดความเจ็บปวดจากการจัดฟันได้ดีกว่า ดังนั้นการจัดฟันรูปแบบนี้จึงเหมาะกับคนไข้ทุกคน โดยเฉพาะคนไข้ ดังนี้

  1. ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ หรือคนที่ไม่สะดวกในการไปพบทันตแพทย์บ่อยครั้ง
  2. คนไข้ที่กังวลเรื่องความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากการจัดฟัน เพราะการจัดฟันด้วยวิธีการ Brava by Brius ลดความเจ็บในการจัดฟันได้
  3. ใช้ระยะเวลาในการจัดฟันน้อยกว่า เพียงหลักเดือนก็สามารถจบกระบวนการจัดฟันได้ ซึ่งต่างจากการจัดฟันวิธีอื่นที่ต้องใช้ระยะเวลานานเป็นปีหรือหลายปีกว่าฟันจะเข้าที่
  4. ใช้อุปกรณ์การจัดฟันชุดเดียวตลอดระยะเวลาการจัดฟัน จึงเพิ่มความสะดวกให้กับคนไข้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือบ่อย ๆ 
  5. ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟัน โดยการจัดฟันแบบ Brava เป็นการจัดฟันด้านในปาก ทำให้มองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน เพิ่มความมั่นใจให้กับคนไข้ได้มากขึ้น

การจัดฟันแบบ Brava ของ TDH Dental ทุกขั้นตอนการจัดฟันจะทำโดยทันตแพทย์จัดฟันผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อีกทั้งยังมีการเลือกใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์หลังจัดฟันเป็นที่น่าพอใจ จึงทำให้การจัดฟันรูปแบบนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น หากคุณสนใจจัดฟันแบบ Brava by Brius สามารถเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์เรื่องปัญหาฟันก่อนได้ ที่คลินิกทันตกรรม TDH Dental ทั้ง 5 สาขาในกรุงเทพ ฯ และต่างประเทศ จึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้มากยิ่งขึ้นด้วย

หรือถ้าคุณไม่สะดวกเดินทางไปที่คลินิกของเรา ก็สามารถปรึกษาเรื่องสุขภาพช่องปากผ่านช่องทางออนไลน์ Dentist Anywhere by TDH Dental ประสบการณ์ใหม่ของวงการทันตกรรม คุณจะได้พูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากกับทันตแพทย์ได้โดยตรง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพียงเท่านี้การดูแลช่องปากและฟันก็กลายเป็นเรื่องง่ายและไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้ว

Related posts

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ได้ที่
ยอมรับ
ปฏิเสธ
Privacy Policy